Betongpumpning för större mängder betong vid byggnation

Arbetar man professionellt med betong är det också troligt att man behöver använda betongpumpning. När det handlar om större mängder är den metoden bäst.

Idag är betong det material som dominerar när det gäller byggnation. Det beror förstås både på pris och på materialets egenskaper. Betong kan formas på många olika vis när det är i sin flytande form. Med hjälpmedel av olika slag stelnar det sedan och behåller formen man önskar. Det kan också ges olika utseende med hjälp av tillsatsmaterial.

Betongens styrka och svaghet är just hur den ska transporteras och hur den ska stelna. Man behöver ta hänsyn framför allt till temperatur när man planerar att bygga med betong. Varken värme eller kyla är idealiskt för betong och transporterna behöver ske med speciella bilar. När man sedan ska använda betongen behöver det gå relativt fort.

Att använda betongpumpning på ett rationellt sätt.

Betong används både då man bygger fastigheter och infrastruktur. Det betyder bland annat att det färdiga utseendet på bygget och dessutom platsen varierar stort. Man behöver använda sig av betongpumpning för att relativt snabbt få betongen på avsedd plats. Detta innebär att man har behov av flera olika typer av transportmedel för att pumpa betongen.

Att identifiera behoven är alltså absolut nödvändigt för en lyckad gjutning. Har man en struktur där betong behöver fyllas på hög höjd är en mastpump att föredra. Trånga utrymmen? Inget ovanligt, och då används med fördel en släpvagns- eller minipump. Rännor är enkla anordningar som passar vissa strukturer. En kontroll med experter kan klargöra vad som fungerar i de olika fallen.