Samverkansbalk ger helhet

Att anlita en och samma leverantör för de olika stomdelarna i ett bygge underlättar. En samverkansbalk har bara en leverantör och det bidrar till en snabbare och mer pålitlig byggprocess.

Samverkansbalkar är de stomdelar som ligger horisontellt och vertikalt. Ibland finns det olika leverantörer till dessa eftersom det horisontella är balkar och bjälklag. Det vertikala är oftast väggar eller pelare. Många leverantörer specialiserar sig på det ena eller andra.

Företag som arbetar men samverkansbalk har insett vikten av att samordna dessa olika delar av byggprojekt på ett bra sätt. De är olika delar men de ingår i samma helhet. Därför är det en fördel om de har samma tillverkare.

En samverkansbalk som kan anpassas

Om man kontaktar företag men samverkansbalkar redan när ett byggprojekt påbörjas blir resultatet ännu bättre. Man kan då verkligen skräddarsy stomsystemet och anpassa det efter alla val och önskningar. Redan när arkitekten börjar arbetet med att skissa på byggnaden finns det möjlighet till nya anpassade lösningar.

Stommar finns i olika material som trä, stål och betong. När man kommer in i planeringsstadiet blir det därför redan tidigt klart vilka möjligheter ett bygge har och vilka material som ska användas.

I byggbranschen kostar varje dag stora pengar och därför är det viktigt att det företag man anlitar kan hålla leveranstider. Det blir därför så mycket lättare när man har med en enda leverantör att göra och inte flera som ska samordnas. Samverkansbalkar passar i alla byggnader, ingen är för stor, och man kan leverera över hela landet. Läs mer om samverkansbalk på denna webbsida: https://www.samverkansbalk.se/