Brunnsborrning i Stockholm – var noga med vem du anlitar

Det är mycket som kan gå fel vid brunnsborrning och man måste vara noga när man väljer borrföretag i Stockholm. Här kommer några användbara tips och råd.

Oavsett om det är en vattenbrunn eller energibrunn man ska borra måste man vara noga i valet av borrföretag då det är mycket som kan gå fel. Men också för att man ska få en brunn som har rätt kapacitet och klarar att förse hushållet med rent vatten eller värme för lång tid framöver. Det företag man anlitar ska vara erfaret och gärna tidigare ha anlagt brunnar i området eftersom de då känner till vilka markförhållanden som råder.

Viktigt är också att firman har en skadeförsäkring ifall något mot förmodan ändå skulle gå fel vid brunnsborrningen. En seriös firma upprättar alltid ett brunnsprotokoll som noga beskriver vad som finns i marken och hur borrningen gick till. Detta får man sedan behålla. Det är en slags värdehandling som är en nödvändighet att ha om det vid ett senare tillfälle skulle uppstå problem med brunnen.

Då behöver man ansöka om tillstånd för brunnsborrning.

Det behövs vanligtvis inget bygglov för att borra en vattenbrunn, i alla fall inte så länge som brunnen anläggs på den egna tomten. Men för borrning av en energibrunn krävs det alltid bygglov. Detta för att det förekommer vissa risker och grundvattnet kan ta skada. Det kan vara bra att känna till att det inte heller går att anlägga två energibrunnar intill varandra.

Det beror på att den ena brunnen då kan stjäla energi från den andra och göra den mindre effektiv. Ska man borra en brunn kan det löna sig att jämföra priser mellan olika företag som är specialiserade på brunnsborrning i Stockholm. Det är viktigt att det företag man väljer är certifierat, har försäkring och bra referenser.

Läs mer och information om brunnsborrning på: brunnsborrningstockholm.com