Byggställningar Stockholm – frågor & svar

I den här texten tänkte vi lite information om byggställningar i Stockholm och göra det genom att svara på några vanliga frågor. Behövs det mer information och kunskap om just detta ämne? Ja, verkligen. Årligen sker många olyckor på svenska arbetsplatser och man räknar med att ungefär 40 % av dessa handlar om rena fall från höga höjder

Avsaknad av byggställningar i Stockholm – eller, framförallt, felaktigt monterade sådana – ligger bakom en stor del av dessa. Det handlar således om information som i slutändan kan förhindra ett fall – och konsekvenserna ett sådant kan föra med sig. Byggställningar i Stockholm gör skillnad och därför skriver vi också den här texten. Med det sagt, här följer våra frågor och svar: 

Måste man använda byggställningar i Stockholm? 

Ja, vid arbete på höjder över två meter så ska man enligt arbetsmiljölagen alltid använda byggställningar. Handlar det om att du som privatperson ska arbeta hemma på exempelvis taket så finns inga regler – men det handlar emellertid om att även du bör följa de rekommendationer som ges. Allt över två meter – använd byggställning! 

Varför sker ändå olyckor?

Den stora förklaringen bakom arbetsplatsolyckor – och olyckor hos privatpersoner – är att man har monterar sina byggställningar i Stockholm på ett felaktigt sätt, eller att de saknar viktiga delar som exempelvis räcken. Är det för långt avstånd mellan vägg och ställning så kan man ramla mellan – och det är långt ifrån ovanligt. Hos privatpersoner så kan exempelvis en rullställning sakna lås eller förankras slarvigt – och det kan innebära att den tippar. 

Behöver jag hjälp med montering av byggställningar i Stockholm?

Ja – och av rätt företag! Se alltid till att företaget inom ställningar har utbildning, kunskap och goda referenser. Att använda byggställningar i Stockholm är bra – men det är egentligen en falsk säkerhet om monteringen sker på ett felaktigt sätt. 

För att kunna få mer information besök hemsida: bjorlibyggstallningar.se