Fönsterrenovering Stockholm – tips och råd 

När finns det fördelar med att genomföra en fönsterrenovering i Stockholm – och när är det egentligen bättre att byta ut de gamla fönstren mot nya? I den här texten ska vi samla några tips och råd om fönster, om en fönsterrenovering i Stockholm och om hur man ska tänka – och agera – för att lyckas. 

Enklast blir det om vi använder punkter och går igenom dessa lite mer ingående – enligt följande: 

  • En fönsterrenovering i Stockholm har fördelar. Man kan till mångt och mycket jämföra en fönsterrenovering med en golvslipning. På samma sätt som när det kommer till golv så agerar många på fel sätt gällande sina fönster. Är fönstren slitna så byter man ut dem. En fönsterrenovering är ett betydligt billigare alternativ som dessutom – på samma sätt som en golvslipning – kan ge en överlägsen effekt.
  • Sänker kostnaderna. En renovering av fönster i Stockholm ger en estetisk uppsida då projektet innebär att alla fönster fräschas upp, målas om, blir kittade och där exempelvis beslagen byts ut. Det är givetvis en fördel, men än viktigare är att en renovering av fönstren även innebär att man kan sänka U-värdet. I slutändan så leder detta till att den varma luften hålls kvar på insidan av huset – medan den kalla effektivt stängs ute. Detta syns på den räkning du får för uppvärmning. Fönster är nästan alltid en bov i dramat kring energiförluster. 
  • Byt fönster! Om det handlar om träfönster från exempelvis 80-talet så är dessa ofta byggda i ett sämre träslag – och därmed så blir en renovering ofta också en onödig kostnad. I dessa fall kan ett fönsterbyte vara motiverat och egentligen vara den enda lösningen. Viktigt är att du tar hjälp med att undersöka detta och säkerställa att ditt val är det rätta. Vad gäller nya fönster så är det också viktigt att du går in med ett öppet sinne. Att du har träfönster idag innebär inte att du är bunden till detta material. Plastfönster har, baserat på detta, väldigt många fördelar som man definitivt bör titta närmare på.