Kategoriarkiv: Dränering

Dränering i Eskilstuna ger fuktskydd

Om din villa har dålig dränering, kommer du förr eller senare att få problem med fukt i din källare. Ta hjälp av en firma som utför dränering i Eskilstuna.

De senaste åren har vi kunnat läsa och höra att häftiga skyfall har lett till översvämningar i bland annat villor. En vanlig reaktion är att klaga på de kommunala myndigheterna för att de inte dimensionerat dagvattenledningar på ett korrekt sätt. Men att klaga hjälper föga när olyckan väl är framme.

Att fukt tränger in i en källare går dock inte alltid att skylla på vädrets makter. En äldre villa har ibland alldeles för dålig dränering. Inte sällan är dräneringen skadad eller utförd på ett gammalmodigt sätt. Vid mitten av 1950-talet blev ofta källarväggarna tjärade för att de skulle bli täta. Men om överblivna tegelstenar och annat bråte slängdes ner i schakten kunde tätskiktet gnagas sönder.

Dålig dränering leder till att fukt uppstår i ett hus. I sådan miljö frodas mögel och skadedjur. Mögel är hälsovådliga och kan ge skador för livet. Även om dräneringen kring ett hus gjorts efter alla konstens regler är det klokt att kontrollera hur den fungerar vid jämna mellanrum. Det finns specialföretag som kan utföra fuktmätning med moderna instrument.

Dränering i Eskilstuna – kontroll och åtgärd

Tillsammans med fru och barn har du bott i er villa med källare i flera år. En vårdag när sommarkläderna tagits upp från källaren säger din fru, “Jag tycker att kläderna luktar mer källare än tidigare”. “Vi kanske har fått fukt i källaren och kanske till och med mögel”, fortsätter hon.

Fruns påstående är alarmerande och nu gäller det att ta reda på fakta. Du ringer ett företag som har besiktningsmän som kan undersöka om det finns fukt. “Källaren har fukt i en av väggarna och jag tror att det beror på dålig dränering”, säger besiktningsmannen. “Mitt förslag är att du gräver runt huset och lägger en dräneringsmatta på väggarna”.

Du kontaktar ett företag som utför dränering i Eskilstuna. Förutom att gräva och sätta en dräneringsmatta för att avleda vattnet kontrollerar de också dräneringsrören längst ner vid husgrunden. De ersätter gamla tegelrör med rör i PVC.

Mer information samt tips om dränering i Eskilstuna kan du hitta på webbsida: dräneringeskilstuna.se

Varför dränering är avgörande för ditt hus

Dränera ditt hus för att försäkra dig om ett välmående boende. En effektiv dränering är nyckeln till att förhindra fuktintrång och vattenproblem som kan leda till allvarliga skador. I denna guide går vi igenom vikten av en korrekt dränering och hur du kan säkerställa att ditt hem förblir torrt och mögelfritt.

En optimal dränering är avgörande för att skydda ditt hem från fuktrelaterade problem. Fuktighet som tränger in i ditt hus kan orsaka mögelbildning, något som kan vara svårt att hantera och har negativa konsekvenser för både strukturen och din hälsa.

Oavsett om du bygger ett nytt hus eller renoverar det befintliga är rätt dränering en prioritet. Att anlita en pålitlig firma som har specialister på dränering i Stockholm är en klok investering. Genom att göra detta undviker du potentiella framtida problem som kan uppstå i ett dåligt dränerat hus. Men vad är egentligen dränering? Dränering handlar om att hantera vattnet runt husets grund. Det involverar att leda bort vatten från huset, vilket är avgörande för att hålla fukten borta.

Vattenhantering med effektiv dränering

En effektiv dränering innefattar användningen av rör och dräneringsgrus för att leda bort överskottsvatten. Genom att använda dessa metoder undviker du att fukt tränger in i huset. Vatten som är närvarande i marken hanteras genom denna metod, och det är viktigt att notera att marken kan innehålla varierande mängder vatten. Ibland kan en mer omfattande dränering vara nödvändig för att uppnå önskad effekt.

Ett hus med otillräcklig dränering kan tillåta fukt att tränga in, vilket i sin tur skapar en grogrund för mögelbildning. Att andas in mögelsporer kan vara skadligt, särskilt för personer med astma eller andra hälsoproblem. Att ta itu med detta problem är av största vikt. Fuktiga fönster kan vara en tydlig indikation på fuktproblem i ditt hus. Om du upplever fuktrelaterade problem är det fullt möjligt att genomföra en dränering även på ett befintligt hus. Genom att gräva upp marken runt huset och lägga ned dräneringsmaterial kan du åtgärda problemet på ett effektivt sätt.