Dränering i Eskilstuna ger fuktskydd

Om din villa har dålig dränering, kommer du förr eller senare att få problem med fukt i din källare. Ta hjälp av en firma som utför dränering i Eskilstuna.

De senaste åren har vi kunnat läsa och höra att häftiga skyfall har lett till översvämningar i bland annat villor. En vanlig reaktion är att klaga på de kommunala myndigheterna för att de inte dimensionerat dagvattenledningar på ett korrekt sätt. Men att klaga hjälper föga när olyckan väl är framme.

Att fukt tränger in i en källare går dock inte alltid att skylla på vädrets makter. En äldre villa har ibland alldeles för dålig dränering. Inte sällan är dräneringen skadad eller utförd på ett gammalmodigt sätt. Vid mitten av 1950-talet blev ofta källarväggarna tjärade för att de skulle bli täta. Men om överblivna tegelstenar och annat bråte slängdes ner i schakten kunde tätskiktet gnagas sönder.

Dålig dränering leder till att fukt uppstår i ett hus. I sådan miljö frodas mögel och skadedjur. Mögel är hälsovådliga och kan ge skador för livet. Även om dräneringen kring ett hus gjorts efter alla konstens regler är det klokt att kontrollera hur den fungerar vid jämna mellanrum. Det finns specialföretag som kan utföra fuktmätning med moderna instrument.

Dränering i Eskilstuna – kontroll och åtgärd

Tillsammans med fru och barn har du bott i er villa med källare i flera år. En vårdag när sommarkläderna tagits upp från källaren säger din fru, “Jag tycker att kläderna luktar mer källare än tidigare”. “Vi kanske har fått fukt i källaren och kanske till och med mögel”, fortsätter hon.

Fruns påstående är alarmerande och nu gäller det att ta reda på fakta. Du ringer ett företag som har besiktningsmän som kan undersöka om det finns fukt. “Källaren har fukt i en av väggarna och jag tror att det beror på dålig dränering”, säger besiktningsmannen. “Mitt förslag är att du gräver runt huset och lägger en dräneringsmatta på väggarna”.

Du kontaktar ett företag som utför dränering i Eskilstuna. Förutom att gräva och sätta en dräneringsmatta för att avleda vattnet kontrollerar de också dräneringsrören längst ner vid husgrunden. De ersätter gamla tegelrör med rör i PVC.

Mer information samt tips om dränering i Eskilstuna kan du hitta på webbsida: dräneringeskilstuna.se